Διπλώματα

Κατηγορία Α1
Δίπλωμα οδήγησης για μοτοποδήλατο (αυτόματα ή με πεντάλ) και μηχανάκι έως
125 cc - 25 kW.


Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25 kW, το δίπλωμα αυτό μετατρέπεται σε κατηγορία Α (απεριορίστων κυβικών), χωρίς εξετάσεις.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει κάποιο άλλο δίπλωμα, θα πρέπει να παρακολουθήσει 21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης.
Κατηγορία Α (Απεριορίστων κυβικών)
Δίπλωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα άνω των 125 cc - 25 kW.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη δίπλωμα κατηγορίας Α1, τότε υποχρεούται να πραγματοποιήσει μόνο 4 ώρες πρακτικών μαθημάτων, χωρίς να χρειαστεί να δώσει ξανά εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα.
Κατηγορία B
Δίπλωμα οδήγησης για Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 20 ώρες πρακτικής.
Κατηγορία Γ
Δίπλωμα οδήγησης για φορτηγά έως 7500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής.
Κατηγορία Γ (Απεριορίστου βάρους)
Δίπλωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη δίπλωμα κατηγορίας Γ και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος, μετατρέπεται αυτόματα σε δίπλωμα κατηγορίας Γ απεριορίστου βάρους, χωρίς να χρειαστεί να δώσει ξανά εξετάσεις.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής.
Κατηγορία Γ+Ε
Δίπλωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού και ρυμουλκούμενου ή συρόμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 8 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.
Κατηγορία Δ
Δίπλωμα οδήγησης για λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη δίπλωμα κατηγορίας Γ, τότε υποχρεούται να πραγματοποιήσει μόνο 8 ώρες πρακτικών μαθημάτων.